Hoe doen we het

Uit heel veel onderzoeken blijkt dat een cursist in een klassikale omgeving ongeveer 25-30% inhoudelijk kennis en/of vaardigheden onthoudt na een training (korte termijn geheugen). Na verloop van tijd zal deze kennis nog eens aanzienlijk afnemen (lange termijn geheugen), omdat de koppeling naar de praktijk vaak ontbreekt of niet genoeg aandacht krijgt. Daarom legt STC de focus niet op klassikale trainingen, maar op de nazorg daarvan dmv “training on the job” en “coaching on the job”. STC streeft er dan ook naar om klassikale trainingen zo kort mogelijk te houden en deze tijd alleen te gebruiken om basis kennis en/of vaardigheden over te brengen.

De training is heel efficiënt in te vullen door alleen de leerdoelen te behandelen die bij u nu van toepassing zijn. Deze leerdoelen zijn vaak de gemene deler van uw mensen in uw onderneming. Om de leerdoelen effectief te implementeren zal er daarna 1 op 1 begeleiding plaatsvinden op de werkvloer en dus de praktijk. Afhankelijk van de kandidaat zal dit “coaching on the job”zijn om te ondersteunen of “training on the job” om de kandidaat extra leerdoelen vaardig te maken.
Via deze methodiek is STC ervan overtuigd dat wij ook bij u het verschil kunnen maken.