Wij zijn wij?
Ik ben Jason Harris, oprichter en eigenaar van Sail training & consulting (STC). Welkom op mijn website en welkom in de wereld van CRM.
Na enkele jaren in de functie van operations- en regio manager ben ik in 1999 bij Telecom Teleservice in dienst gekomen. Telecom Teleservice is na de beursgang van SNT volledig hierin opgegaan. Binnen dit facilitaire customer contact centre ben ik al snel in contact gekomen met het opleiden en trainen van medewerkers op het project KPN Mobile. Met een terugkomgarantie naar management op zak begon ik mijn avontuur in de wereld van opleiden, trainen en coachen op het gebied van CRM. De stap van management naar opleidingen was voor mij een makkelijke keuze, want er was sprake van een grote klik. Van deze keuze heb ik tot op de dag van vandaag geen spijt gehad.
In 2005 heb ik de keuze gemaakt om mijn scoop binnen het CRM te verbreden en te verbeteren. Ik heb toen de keuze gemaakt om als zelfstandige de wereld van CRM te gaan bedienen. Het mooie van het vak trainen, coachen en adviseren is dat je iedere dag weer je moet kunnen inleven in mensen en ondernemingen, want alleen dat kun je ze ook begrijpen en ondersteunen. Door de jaren heen heb ik vele ondernemingen en de mensen hierachter mogen leren kennen. Deze zijn allemaal uniek in hun soort en uniek in hun behoeften. Dit maakt het werk iedere dag weer anders en geeft het mij de kans om iedere dag te leren, want het uniek zijn maakt ons uiteindelijk ook allemaal hetzelfde. CRM is van ons allemaal en is iedere dag aan veranderingen onderheven.
Mijn kernwaarden zijn: respect, loyaliteit, evenwicht, samen doen en plezier. Met deze kernwaarden wil ik u en uw onderneming tot dienst zijn. Of het nu gaat om management, klantcontact, resultaat verbetering, systeem implementatie of kwaliteitsbewaking. Met STC haalt u een partner in huis en behalen we samen uw doel.

Onze Missie

Een zeiler heeft graag de wind in de zeilen, zodat hij snelheid kan maken en optimaal van wind, water en varen kan genieten. Hij wil zich meester voelen over de elementen, alles onder controle hebben en vooruit gaan. STC werkt met u mee om de omstandigheden in uw bedrijf op zodanige wijze te creëren dat u optimaal vooruit kunt.
Onze interventies richten zich op het verbinden van uw organisatiedoelen met die van uw medewerkers. We geloven dat organisaties succesvol zijn als er een optimale afstemming is tussen uw organisatiedoelen en de talenten en doelstellingen van de medewerkers.
Mensen willen zich ontwikkelen, hun kunnen en kennen optimaal inzetten. Daarnaast willen ze aandacht en willen ze gewaardeerd worden. U als organisatie wilt groeien, winst maken, u wilt dat uw medewerkers optimaal presteren, u wilt innoveren. Dit zijn bijna natuurwetten te noemen.

Samen met u formuleren we de juiste doelstellingen voor uw onderneming om sneller en effectiever vooruit te komen. Vervolgens formuleren we de best passende aanpak om deze doelen te bereiken. We kunnen hiervoor een breed scala aan interventies inzetten. Niet alleen trainingen, maar ook teamcoaching, individuele coaching en competentieontwikkeling. We laten onze interventies goed aansluiten op uw werksituatie voor een optimaal leerrendement.

Onze Visie

Bij STC staat de praktijk centraal. De opleidingen van STC kennen een zeer praktijkgerichte invulling. Uw eigen werkomgeving vormt het uitgangspunt voor de invulling van de diverse programmaonderdelen. We genereren gefundeerde gegevens over de prestaties van uw medewerkers en over de werkprocessen binnen uw onderneming.

We onderzoeken welke werkprocessen doelmatiger georganiseerd kunnen worden en hoe we dit samen met u en uw medewerkers kunnen bereiken.

We onderzoeken op welke manier we uw medewerkers nog beter in kunnen zetten om uw organisatiedoelstellingen te ondersteunen. Aan de hand van het principe 'learning by doing' leggen we voortdurend de koppeling van theorie naar praktijk. We werken aan de ontwikkeling van uw medewerkers op verschillende niveaus: kennis, vaardigheden, inzicht en houding.

We komen met deze praktijkgerichte aanpak tot concrete resultaten voor uw medewerkers en dus uw onderneming.