Wij: Coachen
Coachen is altijd gebaseerd op wederzijdse acceptatie om “samen naar zelf” te kunnen bereiken. Het maakt niet uit of het hier om harde- of zachte kwaliteit gaat. Om succesvol te zijn zullen de coach en gecoachte op één lijn moeten zitten. Coaches van STC zullen dit altijd als uitgangspunt nemen voordat het daadwerkelijke coaching plaats kan vinden.
Het samen bepalen van (persoonlijke) doelen, krachten, valkuilen en resultaten is van groot belang om na te gaan waar je staat en waar je naartoe wilt groeien. Het gezamenlijke doel is altijd dat de gecoachte zelfstandig zijn werkzaamheden kan verrichten met passie en plezier.

Harde en Zachte kwaliteiten

Harde Kwaliteiten: Ongeacht wat uw bedrijfsfilosofie is, uiteindelijk bepalen de resultaten in welke mate uw onderneming succesvol is. Of het nu gaat om service level agreements, conversies, targets of simpelweg omzet, resultaten zullen behaald moeten worden om uw onderneming gezond te houden. Wij helpen u bij het behalen van resultaten. Samen toetsen wij uw doelen en stellen daarop een plan van aanpak op samen. Omdat wij alle vertrouwen hebben in onze methodieken is het ook logisch dat u ons daarop mag afrekenen.

Zachte Kwaliteiten: Het coachen van vaardigheden is altijd een proces van eruit halen wat erin zit. Vaardigheden ontwikkelen is altijd een proces van bewustwording. Wat zeg je tegen een klant en/of collega? Hoe zeg je dit? En wat wil je eigenlijk nu echt zeggen? Dit zijn vraagstukken die je alleen kunt beantwoorden door een spiegel voor te houden en mensen te confronteren met hun gedrag. Alleen dan kan en wil je veranderen.
Verschillende vaardigheden zijn vaak intrinsiek al aanwezig, maar hoe ontwikkel je deze? Vaak begint het met een training en het geleerde zal met de tijd binnen de operatie naar boven komen. Wil je hierin verder ontwikkelen, dan moet je als persoon de confrontatie aangaan. Hiervoor zijn vele instrumenten, denk aan audio- en beeldopname of een combinatie hiervan. Dit zijn mooie en doeltreffende tools.  Ook is een bewezen succesvolle tool veel eenvoudiger, coaching on the job. Je coach zal je binnen je werkzaamheden volgen en gedegen en specifieke terugkoppeling geven. Je coach hoort hoe en wat je zegt en zal je bewust maken van wat woorden en/of intonaties met anderen (kunnen) doen. Welke methodiek je ook kunt/wilt gebruiken, wij zullen je op een respectvolle manier confronteren met je gedrag.

Resultaat borging (doelgericht)

STC streeft naar “embedded quality”. Wij willen niet alleen vandaag resultaten voor uw onderneming behalen, maar ook morgen….
Het coachen op harde- en zachte kwaliteit is bijna altijd een samenspel. Binnen de harde kwaliteit kun je vertrouwen op bijvoorbeeld producteigenschappen en de daarbij behorende USP’s. Binnen de zachte kwaliteit gaat het erom “hoe”, “waarom” en “wanneer” je deze informatie gebruikt en toepast. Wanneer je deze twee samenbrengt bedien je de klanten optimaal.
Het maakt niet uit of je de focus alleen op harde kwaliteit, zachte kwaliteit of beide legt. Het doel is uiteindelijk niet om resultaten tijdelijk te verbeteren, maar structureel. Het geleerde moet een vaste tool en onderdeel zijn van de operatie, alleen dan kun je structureel verbeteren. Bij structurele verbetering wint iedereen, uw onderneming behaald mooie resultaten en uw medewerkers hebben nog meer plezier in hun werk. Om dit vast te kunnen houden en “embedded quality” te borgen is structuur en inzicht binnen uw onderneming van groot belang.
Het borgen van resultaten is een doorlopend proces en wij kunnen uw onderneming helpen om dit proces in kaart te brengen, ontwikkelen en vervolgens uit te rollen. Op deze wijze helpen wij u van “samen naar zelf”.